Kajakk

Brede kan halde NPF Grunnkurs hav, 2 dager, eller Introkurs 4 timer.

Desse kursa gir ei innføring i kajakkpadling og gir våttkortsertifisering.

Dette gjer det mogeleg å leige kajakkar hjå dei fleste aktørar i landet.

Meir informasjon om våttkort på https://www.padling.no/vaattkort/ .

Grunnkurs eller introkurs hav, kan kombinerast med opphald ved Sjøstigen i Fresvik.