Gjestekapasiteten vår på Stigen for sesongen 2020 er fylt opp

Gjestehusene ved Sjøstigen har noe ledig kapasitet.

Stigen Gard&Turer,- småbruk med sau, hagebruk og tur- og gjestevirksomhet med base både ved Sjøstigen i Fresvik og på høgdegarden Stigen i Aurlandsfjorden

Se våre turer for 2020