Gjestekapasiteten på Stigen er fylt opp for sesongen.

Vi tar en sesong om gangen, og tar ikke imot bestilling for 2023 nå.

Stigen Gard&Turer,- småbruk med sau, hagebruk og tur- og gjestevirksomhet med base både ved Sjøstigen i Fresvik og på høgdegarden Stigen i Aurlandsfjorden