Gjestekapasiteten vår på Stigen for 2021 er fylt opp. Ta kontakt dersom du ønsker å stå på venteliste.

Gjestehusene ved Sjøstigen har ledig kapasitet.

Stigen Gard&Turer,- småbruk med sau, hagebruk og tur- og gjestevirksomhet med base både ved Sjøstigen i Fresvik og på høgdegarden Stigen i Aurlandsfjorden

Se våre turer for 2021