Kapasiteten på Stigen er fylt opp for sesongen 2019. Ta kontakt dersom du ønsker å stå på venteliste.
Gjestehusene ved fjorden i Fresvik, SjøStigen, har ledig kapasitet.
Ta kontakt med Dee Cunningham og Hege Strømme på post@stigengard.no
Organiserte turer for påmelding blir lagt ut her i løpet av høsten 2019.
Bestilling for sesongen 2020 åpner 3.januar. Grupper på 16 personer blir prioritert i første omgang.