Kapasiteten på Stigen er fylt opp for sesongen 2019. Ta kontakt dersom du ønsker å stå på venteliste.
Gjestehusene ved fjorden i Fresvik, SjøStigen, har framdeles ledig kapasitet.
Ta kontakt med Dee Cunningham og Hege Strømme på post@stigengard.no